Laboratorium Aparaturowe Chromatografii Cieczowej i Gazowej

Aparatura

 • Chromatograf gazowy (GC 7890A, Agilent Technologies, USA) z automatycznym dozownikiem próbki (7683 Series Injector Agilent Technologies, USA) sprzężony z:
  • detektorem masowym (MS 5973c, Agilent Technologies, USA) oraz biblioteką widm masowych (Willey 3.2, Copyright 1988-2000 by Palisade Corporation with The Wiley Registry of Mass Spectral Data, 8th Edition with Structures, Copyright 2000 by John Wiley and Sons, Inc. oraz NIST 2.0f, The NIST Mass Spectral Search Program for the NIST/EPA/NIH)
  • detektorem emisji atomowej (AED JAS G2350A)
  • detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID Agilent Technologies)
 • Chromatograf cieczowy (Waters Separation module 2695, Waters Alliance, USA) sprzężony z:
  • detektorem fluorescencyjnym – UV-Vis (2475, Waters Alliance, USA)
  • detektorem fotodiodowym – PAD (2996, Waters Alliance, USA)

Zakres usług

 • Jakościowa i ilościowa analiza związków organicznych i nieorganicznych, m.in.:
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne
  • alkohole
  • kwasy karboksylowe
  • metan
  • siarkowodór
  • dwutlenek węgla
 • Jakościowa i ilościowa analiza jonów nieorganicznych, m.in.:
  • azotany i azotyny
  • fosforany
  • arseniny i arseniany
 • Analizy różnego rodzaju próbek, w tym złożone mieszaniny związków chemicznych, m.in.:
  • gazy
  • gleby
  • wody
  • ekstrakty roślinne
  • oleje
  • ropa naftowa i ropopochodne
  • farmaceutyki
  • żywność
  • środki ochrony roślin
  • biomarkery
  • materiały przemysłowe
 • Frakcjonowanie próbek
 • Opracowanie procedur oraz optymalizacja metod ekstrakcji i analizy
 • Analizy dla instytucji naukowo-badawczych, usługowych i przemysłowych
 • Szkolenia

Cennik usług

Kategorie wg Regulaminu Laboratoriów Aparaturowych Wydziału Biologii:

Zleceniodawca z UW:

A – Koszty materiałowe, współautorstwo lub podziękowania w publikacji naukowej

B – Koszty materiałowe, koszty obsługi

Zleceniodawca spoza UW:

C – Koszty materiałowe, koszty obsługi, narzut UW, VAT

Chromatografia gazowa

Rodzaj analizy/detektora A B C
Próbka ciekła Próbka gazowa Próbka ciekła Próbka gazowa Próbka ciekła Próbka gazowa
GC-MS   analiza jakościowa 25 zł 35 zł 50 zł 70 zł 100 zł 140 zł
GC-MS   analiza ilościowa 35 zł 45 zł 70 zł 90 zł 140 zł 180 zł
GC-FID 20 zł 25 zł 35 zł 45 zł 70 zł 90 zł
GC-AED 70 zł 90 zł 140 zł 180 zł 200 zł 220 zł

Chromatografia cieczowa

Rodzaj detektora A B C
PDA 20 25 40
UV-Vis 20 25 40

Przygotowanie próbek do analizy

A B C
Ekstrakcja  – próbka stała 25 40 80
Ekstrakcja – próbka ciekła 40 60 120
Filtracja próbki 17 20 25
Frakcjonowanie próbki 20 25 40

Ceny obowiązują do 31.12.2019

Zlecenie analiz

Osoba odpowiedzialna: mgr Robert Stasiuk, tel. 225543403; r.stasiuk@biol.uw.edu.pl

formularz zamówienia analizy (pdf)