Laboratorium Aparaturowe Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej

Aparatura

 • Atomowy spektrometr absorpcyjny (Solaar M, TJM Solution) z atomizacją w płomieniu i w kuwecie grafitowej
 • Mineralizator mikrofalowy (Millestone Ethos Plus)

Zakres usług

 • Analizy stężenia pierwiastków As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Tl, V, Zn
 • Mineralizacja mikrofalowa prób stałych i płynnych
 • Analiza pierwiastkowa różnego rodzaju próbek, m.in.:
  • gleby
  • wody
  • ścieki
  • rośliny
  • żywność
  • materiały przemysłowe
 • Opracowanie  procedur mineralizacji i analizy pierwiastkowej
 • Analizy dla instytucji naukowo-badawczych,  usługowych i przemysłowych
 • Szkolenia

Cennik usług

Kategorie wg Regulaminu Laboratoriów Aparaturowych Wydziału Biologii:

A – Koszty materiałowe, współautorstwo w publikacji naukowej

B – Koszty materiałowe, koszty obsługi
C – Koszty materiałowe, koszty obsługi, narzut UW, VAT (zleceniodawca spoza UW)

Usługa A B** C**
Analiza w płomieniu* 8 zł 10 zł 20 zł
Analiza w kuwecie* 30 zł 35 zł 50 zł
Modyfikator 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł
Mineralizacja* 3 zł 5 zł 10 zł

*minimalna liczba próbek – 10
** 10% rabatu powyżej 100 próbek

Ceny obowiązują  do 31.12.2019

Zlecenie analiz

Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Bartosz Rewerski, tel. 225543403; brewerski@biol.uw.edu.pl

formularz zamówienia analizy (pdf)