Prace dyplomowe w roku akademickim 2019/20

Opiekun – dr hab. Renata Matlakowska, profesor uczelni

Proponowane tematy prac magisterskich:

  • Mikrobiologiczne procesy wietrzenia minerałów siarczkowych – procesy enzymatyczne i nieenzymatyczne
  • Mikrobiologiczny metabolizm metanu w podziemnych środowiskach kopalnianych monokliny przedsudenckiej

Proponowane tematy prac licencjackich::

  • Rola grzybów litobiontycznych w przemianach kopalnych związków organicznych