Zespół

Jesteśmy ośmioosobowym zespołem mikrobiologów, biotechnologów oraz inżynierów środowiska. W naszym zespole pracuje obecnie dziesięcioro studentów studiów doktoranckich Wydziału Biologii UW oraz czworo magistrantów.

więcej...

Badania naukowe

W naszej pracowni prowadzimy interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania aplikacyjne w zakresie mikrobiologii i biotechnologii środowiskowej.

więcej...

Kształcenie studentów

W naszej pracowni prowadzimy zajęcia dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Biologia, Biotechnologia i Ochrona Środowiska, a także studentów studiów międzywydziałowych.

więcej...

Współpraca naukowa i usługi

W naszej pracowni działają dwa laboratoria aparaturowe, w których wykonujemy prace w ramach współpracy naukowej oraz usług komercyjnych.

więcej...

Spin-off

Research & Development Life Sciences, RDLS Sp. z o.o. to spółka założona przez ekspertów z zakresu mikrobiologii środowiskowej. Spółka rozwija nowe technologie z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także oferuje działalność usługową związaną z monitoringiem środowiskowym.

więcej...

Trochę historii

Pracownia Analizy Skażeń Środowiska powstała w 2000 roku z inicjatywy Pani Profesor dr hab. Aleksandry Skłodowskiej, która pełniła funkcję jej kierownika w latach 2000 – 2017.

więcej...